Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz  omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZABORSKI, MORYSIŃSKI Adwokacka spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „ZMLEGAL”), ul. Senatorska 32/20, posiadająca numer KRS:0000353383, NIP: 525-247-69-11. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) .

W przypadku pytań lub w celu skorzystania z realizacji przysługujących Państwu praw  prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail: rodo@zmlegal.pl.

 1. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • na podstawie udzielonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO m.in.w celach: kontaktu drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej, wzięcia udziału w organizowanych przez ZMLEGAL wydarzeniach, spotkaniach czy konferencjach;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami i dostawcami usług, organizowania szkoleń;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, m.in. kontaktu z klientem, świadczenia usług na rzecz klienta, marketingu produktów i usług własnych, informowania o wydarzeniach organizowanych przez ZMLEGAL oraz o działalności ZMLEGAL (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną zmlegal.pl;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przewarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub polskiego, któremu podlega Administrator;
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane będą, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, do momentugdy wygaśnie obowiązek ich przetwarzania wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub do momentu odwołania zgody, jak również do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

 • PRZEKAZYWANIE DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane organizacyjnie bezpośrednio lub pośrednio z  Administratorem,a także zewnętrzni dostawcy usług oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowej sądy.W każdym przypadku odbiorcy są zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Administratora.

W związku z organizowanymi przez Administratora wydarzeniami, konferencjami a także w przypadku gdy jest taka konieczność w związku z świadczeniem usługi prawnej Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) np. do Międzynarodowego Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej z siedzibą w Szwajcarii (AIPPI). W takich przypadkach przekazanie danych następuje tylko do państw trzecich zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (zgodnie ze stosowną decyzją Komisji Europejskiej) lub przy wykorzystaniu innego mechanizmu prawnego przewidzianego przez RODO.

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są zbierane i przetwarzane przez Kancelarię.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami oraz wynika z ogólnych zasad świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem poprzedzone jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, celem otrzymania np. newslettera lub kontaktu z Kancelarią.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby ZMLEGAL przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

 1. COPYRIGHTS

Zaborski, Morysiński Adwokacka Spółka Partnerska jest właścicielem witryn www.zmlegal.pl Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w witrynach (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Korzystanie ze strony internetowej zmlegal.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest „Zaborski, Morysiński adwokacka spółka partnerska” ul. Senatorska 32 lok. 20, 00-095 Warszawa.
 3. ZMLEGAL, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej zmlegal.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 10. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 12. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 13. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 14. Jako użytkownik naszego serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
 15. Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twoim urządzeniu (komputerze, laptopie, telefonie). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym zapyta Cię o to.
 16. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).
 17. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
Preloader